NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

Tuyển sinh 2024

11/Apr
MỞ CỔNG ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Thí sinh tạo tài khoản và đăng kí dự thi đánh giá năng lực năm 2024 thông qua Cổng thông tin tuyển...
11/04/2024 01:31:41 40946
Readmore
15/Mar
CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Phương thức 5 (PT5) là một trong 05 phương thức tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà...
15/03/2024 02:13:01 26448
Readmore
28/Feb
KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng...
28/02/2024 07:54:42 69054
Readmore
04/Feb
ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường ĐHSP Hà Nội:
04/02/2024 08:39:50 54282
Readmore
29/Jan
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC VÀ THEO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
Ngày 06/6/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Thông tư số...
29/01/2024 10:16:10 7322
Readmore
28/Feb
CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
Ngày 27/02/2024 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 247/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh...
28/02/2024 08:47:23 50712
Readmore

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

40 ngành đào tạo và cơ hội việc làm

Xem thêm