CỬ NHÂN SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ


27-02-2024

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Sư phạm Lịch sử - Địa lý

- Mã ngành: 7140249

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 136 (chưa kể nội dung GDTC và GDQPAN)

1. Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý đáp ứng đầy đủ Khung chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về phẩm chất và năng lực của người học. Người tốt nghiệp chương trình đào tạo này có thể đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình GDPT 2018 nói chung và Chương trình GDPT môn Lịch sử và Địa lí 2018 nói riêng.

Khung chương trình được thiết kế khoa học, thuận lợi cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình, ví dụ:

- Sư phạm Lịch sử - Địa lý và Sư phạm Lịch sử

- Sư phạm Lịch sử - Địa lý và Sư phạm Địa lý

2. Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Lịch sử - Địa lý, sinh viên có thể:

- Dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường trung học cơ sở.

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://lichsu.hnue.edu.vn/ 

Email: khoa.lichsu@hnue.edu.vn

Hotline: 037 782 1653

Fanpage : Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/Khoa-Lịch-sử-Trường-Đại-học-Sư-phạm-Hà-Nội-103085341277417)

Post by: Nguyen Van Nghiep
27-02-2024