Cử nhân Sư phạm Tin học


20-04-2019

1. Chương trình đào tạo

Chương trình cử nhân Sư phạm Tin học đào tạo các cử nhân có phẩm chất và năng lực cần thiết hướng tới việc đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, và chuẩn bị cho việc học ở các bậc học tiếp theo. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giảng dạy về công nghệ thông tin trong các trường cao đẳng, đại học và Tin học ở cấp phổ thông; có khả năng làm cán bộ nghiên cứu về Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở các viện và trung tâm liên quan đến giáo dục và đào tạo; có khả năng làm việc hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học, phát triển phần mềm, phát triển các hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và trong đời sống thực tế.

Chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật, hiện đại. Tương đương với hầu hết các chương trình hiện có của các trường đại học khác trong và ngoài nước. Phù hợp với tiến trình nhận thức của người học; không chỉ coi trọng tính logic của khoa học Tin học, khoa học Công nghệ thông tin mà còn chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của người học. Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của người học; chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân người học; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó người học được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; tăng cường tính tương tác, sự tham gia và hợp tác trong dạy học. Giảng viên linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức Tin học, kiến thức CNTT vào thực tiễn. Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả.

Sinh viên được hướng dẫn nghiên cứu khoa học; thực tập, thực tế tại trường phổ thông và tham gia các buổi giao lưu tọa đàm về lĩnh vực CNTT. Tham dự các cuộc thi: Lập trình, Olympic Tin học, Khởi nghiệp,…và các hoạt động Đoàn – Hội: Giải bóng đá – bóng chuyền, IT game, Login, Logout,…

2. Vị trí việc làm

- Giáo viên Tin học các cấp.

- Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng có ngành Công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu.

- Lập trình viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm...tại các tổ chức, doanh nghiệp; cơ quan hành chính; cơ sở giáo dục...

- Có đủ năng lực và nhiều cơ hội để học lên các bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://fit.hnue.edu.vn/

Email:            cntt@hnue.edu.vn

Hotline:         0904031379  (ThS. Phạm Công Thành, cán bộ quản lí sinh viên)

Fanpage:       Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/fithnuefanpage)

Post by: Tuyen Sinh
20-04-2019