CỬ NHÂN SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN


27-02-2024

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Sư phạm Khoa học tự nhiên

- Mã ngành: 7140247

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 136 (chưa kể nội dung GDTC và GDQPAN)

1. Chương trình đào tạo

Mục tiêu trọng tâm của chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học tự nhiên là đào tạo được cử nhân sư phạm KHTN đảm bảo yêu cầu một giáo viên dạy được trọn vẹn môn Khoa học Tự nhiên bậc THCS theo định hướng hình thành, phát triển ở học sinh phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Khung chương trình được thiết kế khoa học, thuận lợi cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình, ví dụ:

- Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Vật lí

- Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Sinh học

2. Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Khoa học tự nhiên, sinh viên có thể:

- Dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở.

- Có năng lực xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục STEM.

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khoa Vật lí, nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội – 136 – Xuân Thủy – Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: https://phys.hnue.edu.vn/           

Email: khoavatli@hnue.edu.vn          

Hotline: 0965292262          

Fanpage: chuyên trang tuyển sinh khoa Vật lí: https://www.facebook.com/hnue.phys       

Post by: Nguyen Van Nghiep
27-02-2024