NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

Tuyển sinh 2024

16/Apr
VIẾT BÀI LUẬN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024
Căn cứ quy chế và đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2024, Trường Đại học Sư phạm...
16/04/2024 06:31:14 4342
Readmore
17/Apr
CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN NĂM 2024 – DIỆN XTT2, XTT3
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 theo Phương thức 2 (XTT2) và...
17/04/2024 07:30:05 2501
Readmore
17/Apr
XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC NĂM 2024 – DIỆN XTT2, XTT3
Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội ban hành kèm theo...
17/04/2024 07:26:02 2501
Readmore
15/Apr
XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC NĂM 2024 - DIỆN XTT1
Năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng thí sinh được quy định tại Điều 8, Quy...
15/04/2024 02:47:55 5896
Readmore
15/Apr
MỞ CỔNG ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Thí sinh tạo tài khoản và đăng kí dự thi đánh giá năng lực năm 2024 thông qua Cổng thông tin tuyển...
15/04/2024 05:31:43 48821
Readmore
14/Apr
CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Phương thức 5 (PT5) là một trong 05 phương thức tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà...
14/04/2024 11:44:23 29090
Readmore
28/Feb
KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng...
28/02/2024 07:54:42 76258
Readmore
15/Apr
ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường ĐHSP Hà Nội:
15/04/2024 05:34:08 60964
Readmore
29/Jan
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC VÀ THEO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
Ngày 06/6/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Thông tư số...
29/01/2024 10:16:10 8192
Readmore
14/Apr
CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
Ngày 27/02/2024 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 247/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh...
14/04/2024 11:34:16 53305
Readmore

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2024

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

40 ngành đào tạo và cơ hội việc làm

Xem thêm