Cử nhân Công nghệ thông tin


11-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin sẽ:

Được đào tạo trở thành những cử nhân Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành, có năng lực vận dụng những kiến thức vào các lĩnh vực của cuộc sống. Có khả năng sử dụng thành thạo, linh hoạt công nghệ thông tin để triển khai, vận dụng vào các hoạt động liên quan đến chuyên môn. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học và hấp dẫn. Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin sinh viên có sự lựa chọn việc làm rất phong phú và đa dạng, có thể trở thành lập trình viên, quản trị mạng, phân tích số liệu, kiểm thử phần mềm,..., trong các công ty Tin học và các tổ chức, đơn vị sử dụng CNTT. Hầu hết sinh viên CNTT đều có thể tìm được việc làm ngay trong quá trình đi thực tập. Hàng năm, Khoa đón nhiều công ty Tin học trên địa bàn Hà Nội đến tiếp xúc, khảo sát và tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực CNTT. Ngoài ra, một số nghiệp đoàn lao động nước ngoài cũng đã tìm hiểu và mong muốn tuyển dụng sinh viên CNTT đi làm việc tại một số thị trường ở Châu Á, như Nhật, Singapore, Hàn Quốc,...

Post by: Tuyen Sinh
11-03-2019
Tokyo Olympics live stream