Việt Nam học


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Việt Nam học sẽ:

Được trang bị những kiến thức lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam; đặc biệt định hướng cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học. Được học tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành về đất nước, con người Việt Nam. Được rèn luyện kỹ năng giao tiếp - ứng xử, kỹ năng thuyết trình... Được đào tạo để trở thành những cử nhân có kiến thức sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc Việt Nam. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học và hiện đại. Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Làm giảng viên, giáo viên Việt Nam học (Năm học 2018-2019, hệ thống giáo dục Vinschool đã đưa môn Việt Nam học vào giảng dạy từ tiểu học đến THPT, nhận được phản hồi tích cực từ học sinh); Hướng dẫn viên du lịch; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về văn hóa, chính trị, xã hội; Chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức văn hóa, xã hội; Phóng viên trong các cơ quan báo chí, truyền thông...

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream