Tâm lý học giáo dục


10-03-2019

- Sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục sẽ:

Được học ngành truyền thống 60 năm của khoa – Cái nôi của Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam. Được đào tạo cơ bản, hệ thống, với những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Tâm lý giáo dục. Được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, tiên tiến của Việt Nam và thế giới. Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường Cao Đẳng, Đại học, Học viện. Nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học trong các Viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu. Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, lao động xã hội, trẻ em, thanh thiếu niên. Làm việc trong các tổ chức chính trị xã hội, phi chính phủ hoặc tổ chức cung ứng các dịch vụ giáo dục (giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục xã hội…). Cơ hội học các trình độ tiếp theo: Thạc sĩ, Tiến sĩ Giáo dục học; Thạc sĩ, Tiến sĩ Tâm lý học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream