Sư phạm Tiếng Anh


10-03-2019

- Sinh viên ra tốt nghiệp có việc làm: Giáo viên giảng dạy ở các trường phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục; Cán bộ ở các tổ chức, cơ sở có yêu cầu sử dụng tiếng Anh;  Cán bộ phiên dịch, biên dịch;  Cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ của các trường, học viện;  Thư ký/Trợ lý giám đốc...

- Hàng năm có  nhiều chương trình học bổng cho học sinh khá, giỏi, xuất sắc. Sinh viên được  học cùng một lúc 2 chương trình đại học sau khi tốt nghiệp có hai bằng đại học của hai chuyên ngành khác nhau.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream