Sư phạm Mỹ thuật


10-03-2019

Khoa nghệ thuật có đầy đủ phòng học chuyên ngành chuyên biệt. Ngành Mĩ thuật có các phòng học hình họa đúng tiêu chuẩn chuyên ngành, giá vẽ tiêu chuẩn, tượng mẫu và mẫu người thật theo các học phần; phòng học bố cục và sáng tác với đầy đủ tiện nghi từ giá, bảng, bàn đá (cho sơn mài, trang trí), bể nước cho sơn mài; xưởng in và thực hành với máy in tranh thủy lực, dàn phơi tranh tiêu chuẩn, các thiết bị phục vụ in tranh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã đưa Âm nhạc, Mĩ thuật vào bậc trung học phổ thông (THPT). Cả nước với khoảng 3000 trường THPT, sẽ có hàng ngàn việc làm mới trong nay mai. Đồng thời việc học tập nâng cao trình độ sau đại học ngành Nghệ thuật tại trường ĐHSPHN với chất lượng đào tạo hàng đầu sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho người học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream