Sư phạm Hóa học


10-03-2019

 Đào tạo giáo viên trình độ đại học có phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: Giáo viên giảng dạy môn Hóa học ở các trường Trung học phổ thông chuyên và đại trà, Cao đẳng và Đại học. Có khả năng làm nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream