Giáo dục Quốc phòng và An ninh:


10-03-2019

Khoa Giáo dục Quốc phòng là  một trong những cơ sở đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh có uy tín trong cả nước, xứng đáng là một khoa đào tạo trong một nhà trường sư phạm trọng điểm.

  • Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được ưu tiên tuyển dụng làm giáo viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học; cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục. Thực trạng hiện nay giáo viên GDQP&AN trong các trường từ THPT đến đại học đang thiếu nhiều. Nhu cầu xã hội lớn nên phần lớn sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đều có công việc ổn định, đảm đương nhiều vị trí như chuyên trách GDQP& AN của sở giáo dục đào tạo, giữ các cương vị lãnh đạo của khoa, bộ môn hoặc là giáo viên nòng cốt trong giảng dạy môn GDQP&AN các trường từ THPT đến đại học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream