Cử nhân Triết học


04-03-2019

 

Việt Nam có gần 700 trường đại học, học viện và trường cao đẳng. Mỗi năm có khoảng 500.000 tân sinh viên đại học và tất cả đều cần học Triết học. Tuy nhiên, chỉ có 05 cơ sở đào tạo cử nhân Triết học và duy nhất Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo chuyên sâu phương pháp giảng dạy Triết học.

1. Chương trình đào tạo

Ngành Triết học trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về triết học, lịch sử triết học, lịch sử tư tưởng Việt Nam, đạo đức học, logic học, mỹ học, tôn giáo học, triết học trong các khoa học... Sinh viên được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được tiếp cận với các cơ hội học bổng trong nước, đặc biệt là học bổng hỗ trợ phát triển tài năng Triết học từ “Quỹ Trần Đức Thảo” cũng như các học bổng du học tại các nước trên thế giới. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức sâu sắc về triết học, có năng lực thích ứng với yêu cầu công việc của nghề nghiệp, xã hội và có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ngành Triết học tại Trường ĐHSP Hà Nội và các cơ sở đào tạo sau đại học khác.

2. Vị trí việc làm

- Giảng dạy, nghiên cứu triết học ở các học viện, các trường cao đẳng, đại học, bao gồm các trường khối ngành an ninh, công an, quân đội.

- Công tác trong các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể từ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành đến trung ương (công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo….).

- Chuyên viên nghiên cứu Triết học và các lĩnh vực liên quan trong các cơ quan nghiên cứu chuyên môn, truyền thông, xuất bản…

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://triethoc.hnue.edu.vn

Email:            k.triethoc@hnue.edu.vn  

Hotline:         0969081803, 0973290000

Fanpage:       Đoàn TN - Hội SV khoa Triết học Trường ĐHSP Hà Nội

(https://www.facebook.com/LCD.LCH.KhoaTriethoc.HNUE)

                       

Post by: Tuyen Sinh
04-03-2019