Cử nhân Triết học


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Triết học sẽ:

Được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Triết học, lịch sử triết học, lịch sử tư tưởng Việt Nam, đạo đức học, logic học, mỹ học, tôn giáo học, triết học trong các khoa học... Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được tiếp cận với các cơ hội học bổng trong nước, học bổng du học tại các nước trên thế giới. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại. Được đào tạo trở thành những cử nhân Triết học có kiến thức sâu sắc về triết học, được rèn luyện năng lực nghiên cứu, vận dụng những kiến thức triết học trong vào nghiên cứu khoa học và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, tiên tiến của Việt Nam và thế giới.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Triết học, sinh viên có thể được giữ lại làm giảng viên tại trường (nếu tốt nghiệp loại xuất sắc và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng); Giảng dạy tại các học viện, các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;  Giảng viên các trường khối ngành an ninh, công an, quân đội; Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu chuyên ngành triết học; Làm cán bộ tại các cơ quan Đảng, Đoàn, Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, các Tổ chức chính trị - xã hội từ xã, phường, huyện, tỉnh, Trung ương… Có cơ hội tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Triết học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream