Cử nhân tâm lý học Trường học


16-03-2019

 

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo theo hướng mở, hiện đại, cập nhật xu thế quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, với ba giá trị cốt lõi “Tôn trọng – Tự trọng – Thiện chí”.

Chương trình đào tạo ngành Tâm lí học trường học là chương trình cử nhân định hướng Tâm lý học trường học đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của UNESCO, các trường ĐH Santjohn, Hofstra (Hoa Kỳ). Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về Tâm lý học nói chung và Tâm lý học trường học nói riêng; những kiến thức cơ bản và hiện đại về phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học và Tâm lý học trường học. Được trang bị kỹ năng chẩn đoán đánh giá các đặc điểm tâm lý của học sinh, xác định phương thức và hình thức giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn trong học tập, giao tiếp, định hướng giá trị và các khó khăn tâm lý khác; kỹ năng tư vấn cho các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và xã hội về các vấn đề có liên quan đến trẻ em và sự phát triển của trẻ em; kỹ năng xây dựng và thực hiện chương trình phòng ngừa, sàng lọc, can thiệp sớm cho trẻ em và thanh thiếu niên có những biểu hiện khuyết tật hay lệch chuẩn xã hội; kỹ năng cơ bản để tham mưu và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tâm lý, tâm lý học trường học tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành tâm lý học.

Sinh viên được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và có nhiều cơ hội học tiếp lên thạc sỹ, tiến sỹ ngành Tâm lý học, tâm lý học trường học, giáo dục học.

2. Cơ hội việc làm

- Chuyên viên Tâm lý học trường học, tham vấn tâm lý, tư vấn và trị liệu tâm lý về tài năng, phát triển tâm lý, rối nhiễu tâm lý, chậm phát triển; giáo dục gia đình, nhà trường, hướng nghiệp, sức khoẻ sinh sản và giới; quản trị nhân sự, sức khoẻ tâm thần, cai nghiện….tại nhà trường, các trung tâm tham vấn, bệnh viện và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp.

- Giảng dạy Tâm lý học trong các trường cao đẳng, đại học, học viện. Nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học, khoa học về sức khoẻ, khoa học tổ chức, quản lý nhân sự... ở các Viện nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học đào tạo nghề, giáo dục học đại học, giáo dục & phát triển cộng đồng.

- Cán bộ chuyên trách trong các cơ quan quản lý nhà nước về lao động xã hội, trẻ em, thanh thiếu niên. Làm việc trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức cung ứng các dịch vụ tham vấn, tư vấn tâm lí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://psy.hnue.edu.vn/  

Email:            k.tamly@hnue.edu.vn  

Hotline:         0979192906 – 0912863444

Fanpage:       Khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/tlghnue/

 

 

Post by: Tuyen Sinh
16-03-2019