Cử nhân tâm lý học


10-03-2019

- Sinh viên ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học) sẽ:

Được học chương trình cử nhân định hướng Tâm lý học trường học đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của UNESCO, các trường ĐH Santjohn, Hofstra (Hoa kỳ). Được đào tạo cơ bản, hệ thống, với những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Tâm lý học trường học. Được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, tiên tiến của Việt Nam và thế giới. Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ Tâm lý học đường trong hệ thống các trường phổ thông. Giảng dạy Tâm lý học trong các trường Cao Đẳng, Đại học, Học viện. Nghiên cứu Tâm lý học trong các Viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu. Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm thần. Làm việc trong các tổ chức chính trị xã hội, phi chính phủ có liên quan đến trẻ em. Làm việc trong tổ chức cung ứng các dịch vụ tâm lý, giáo dục (tham vấn, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục xã hội…). Cơ hội học các trình độ tiếp theo: Thạc sĩ, Tiến sĩ Tâm lý học

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream