Cử nhân Chính trị học


23-03-2019

1. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành Chính trị học được đào tạo cơ bản, hệ thống với những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị, Thể chế chính trị thế giới, Quan hệ chính trị quốc tế, Xã hội học chính trị và Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, Quản lý xã hội, Tâm lý học trong công tác quản lý - lãnh đạo....Sinh viên tốt nghiệp có học vấn tổng hợp, nhất là kiến thức về các khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại và đất nước, con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá.

2. Vị trí việc làm

- Giảng viên giảng dạy, nghiên cứu Chính trị học tại các trường Đảng khu vực, trường Chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục chính trị ở các địa phương, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

- Viên chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và trong các tổ chức kinh tế - xã hội trong cả nước.

- Có năng lực và nhiều cơ hội phát triển chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://fpe.hnue.edu.vn

Email:            tuyensinhLLCT-GDCD@hnue.edu.vn

Hotline:         0985097468; 0983832528

Fanpage:       Tuyển sinh khoa Lí luận chính trị & Giáo dục công dân – ĐHSP Hà Nội

(www.facebook.com/Tuyển-sinh-Khoa-Lí-luận-chính-trịGiáo-dục-công-dân-Đại-học-Sư-phạm-Hà-Nội-508409376237320)

Post by: Tuyen Sinh
23-03-2019