Cử nhân Sư phạm Công nghệ


13-04-2019

Ngành đào tạo

Với lịch sử hơn 50 năm thành lập, khoa Sư phạm Kỹ thuật là cơ sở có uy tín và giàu truyền thống nhất đào tạo giáo viên Kĩ thuật, Công nghệ phổ thông trong cả nước. Sứ mạng của khoa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về dạy học và nghiên cứu về giáo dục Kĩ thuật, Công nghệ - giáo dục STEM.
Khoa Sư phạm Kỹ thuật đang đào tạo 1 mã ngành với 3 chương trình đào tạo:

+ Cử nhân Sư phạm Công nghệ - Giáo dục STEM;
+ Cử nhân Sư phạm Công nghệ – Điều khiển và Tự động hóa;
+ Cử nhân Sư phạm Công nghệ – Công nghệ IoT

Sinh viên được học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong môi trường:

+ Thân thiện, hòa đồng và chuẩn mực.
+ Năng động, sáng tạo, đậm chất kỹ thuật và định hướng giáo dục STEM.
+ Phát triển năng lực, sở thích bản thân.
+ Cơ hội nhận học bổng và giao lưu quốc tế.

Cơ hội phát triển và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

+ Làm giáo viên dạy môn Công nghệ, giáo dục STEM ở THCS, THPT.
+ Làm giảng viên dạy nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, công nghệ.
+ Làm trong các doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.
+ Nhận hai bằng tốt nghiệp đại học chính quy.
+ Theo học Sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ giáo dục kĩ thuật, công nghệ.
+ Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp luôn ở mức cao.

Địa chỉ liên hệ: Nhà V - ĐHSPHN; Điện thoại 024 3754 9449, hotline: 098 990 2933; Website: spkt.hnue.edu.vn; Facebook: www.facebook.com/spkt.dhsphn
Post by: Tuyen Sinh
13-04-2019