Khung Chương trình đào tạo Triết học - K69


04-03-2019
  1. Trình độ đào tạo: Đại học
  2. Ngành đào tạo: Triết học
  3. Mã ngành: 7229001
  4. Loại hình đào tạo: Chính quy
  5. Thời gian đào tạo: 4 năm
  6. Tổng số tín chỉ: 120 ( Chưa kể phần nội dung GDTC và GDQP)

 

 

TT

 

 

Tên các học phần

 

học phần

Học

Số

tín

chỉ

Số tiết

Số giờ tự học, tự

nghiên cứu

Mã học phần
tiên quyết

 

Lên lớp

 

Thực hành,

thí nghiệm, thực địa

LT

BT

TL

I. Khối kiến thứchọc vấn chung: 28 tín chỉ

1

Tâm lí học giáo dục

PSYC 101

1

4

45

15

0

0

120

 

2

Thống kê xã hội học

MATH137

2

2

20

0

10

0

60

 

3

Triết học Mác – Lênin

PHIS 105

1

4

36

0

9

0

60

 

4

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

POLI 104

2

3

37

1

7

0

90

 

5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

POLI 106

3

2

23

0

7

0

90

 

6

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 204202

54

32

3723

10

7

0

9060

 

7

Tư tưởng Hồ Chí MinhLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI 202204

45

23

2337

01

7

0

6090

 

8.1

Tiếng Việt thực hành

COMM106

1

2

10

0

20

0

60

 

98.2

Tin học đại cương

COMP103

1

2

9.5

0

19.5

0

60

 

108.3

Nghệ thuật đại cương

COMM107

1

2

14

8

4

4

60

 

119.1

Tiếng Anh 1 – A1 – A2

ENGL 103

1

3

30

15

0

0

90

 

129.2

Tiếng Anh 1 – A2 – B1

ENGL 104

1

3

28

17

0

0

90

 

139.3

Tiếng Trung 1

CHIN 105

1

3

15

8

0

15

90

 

149.4

Tiếng Pháp 1

FREN 104

1

3

35

0

15

0

120

 

159.5

Tiếng Nga 1

RUSS 105

1

3

35

0

15

0

120

 

1610.1

Tiếng Anh 2 – A1 – A2

ENGL 105

2

3

30

15

0

0

90

 

1710.2

Tiếng Anh 2 – A2 – B1

ENGL 106

2

3

28

17

0

0

90

 

1810.3

Tiếng Trung 2

CHIN 106

2

3

14

7

0

22

90

 

1910.4

Tiếng Pháp 2

FREN 106

2

3

25

9

11

0

90

 

2010.5

Tiếng Nga 2

RUSS 106

2

3

25

13

7

0

90

 

2111.1

Giáo dục thể chất 1

PHYE 150

1

1

 

 

 

 

 

 

2211.2

Giáo dục thể chất 2

PHYE 151

2

1

 

 

 

 

 

 

2311.3

Giáo dục thể chất 3

PHYE 250

3

1

 

 

 

 

 

 

2411.4

Giáo dục thể chất 4

PHYE 251

4

1

 

 

 

 

 

 

2512.1

HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

DEFE 105

1

(60 tiết)

 

 

 

 

 

 

2612.2

HP2: Công tác quốc phòng và an ninh

DEFE 106

2

(30 tiết)

 

 

 

 

 

 

2712.3

HP3: Quân sự chung

DEFE 205

3

(30 tiết)

 

 

 

 

 

 

2812.4

HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

DEFE 206

4

(60 tiết)

 

 

 

 

 

 

II. Khối học vấn chung củanhóm ngành: 10 tín chỉ

1

Cơ sở văn hoá Việt Nam

COMM105

2

2

18

0

12

0

60

 

2

Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn

COMM103

2

2

20

0

10

0

60

 

3

Nhân học đại cương

COMM108

2

2

26

0

4

0

60

 

4

Xã hội học đại cương

COMM109

2

2

20

0

10

0

60

 

5

Lịch sử văn minh thế giới

COMM110

2

2

22

0

8

0

60

 

III. Khối học vấn nghề: 26 tín chỉ

1

Giáo dục học

PSYC 102

2

3

25

0

20

0

90

 

2

luận dạy học

COMM 201

2

2

15

0

15

0

60

 

3

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy triết học

PHIS354225

4

4

38

0

22

0

90

 

4

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triết học

PHIS359

5

3

24

0

21

0

90

 

5

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm kinh điển triết học

PHIS 360

5

3

25

0

20

0

90

 

6

Thực hành dạy học tại trường

PHIS 358

6

3

10

0

35

0

90

 

7

Kiểm tra đĐánh giá trong giáo dục

COMM 004003

6

2

24

0

6

0

90

 

98

Thực tập nghề 1

PHISP 013

8

3

 

 

 

 

 

 

109

Thực tập nghề 2

PHISP 014

8

3

 

 

 

 

 

 

IV. Khối kiến thứchọc vấn chuyên ngành: 66 tín chỉ

IV.1

Các môn học bắt buộc

 

 

50

 

 

 

 

 

 

1

Lịch sử triết học phương Tây cổ, trung đạiLịch sử triết học phương Tây thời cổ, trung đại

PHIS231

2

3

35

0

10

0

60

 

2

Lịch sử triết học phương Đông

PHIS151

3

4

45

0

15

0

120

 

3

Lịch sử triết học phương Tây phục hưng, cận đại và hiện đạiLịch sử triết học phương Tây thời phục hưng, cận đại và hiện đại

PHIS

183

3

4

35

0

25

0

90

 

4

Mỹ học Mác – Lênin

PHIS233164

3

3

35

0

10

0

60

 

5

Logic học đại cương

PHIS184

3

3

30

0

15

0

90

 

6

Đạo đức học Mác – Lênin và giáo dục đạo đức

PHIS182152

3

3

30

0

15

0

90

 

7

Tôn giáo học

PHIS264

4

3

36

0

9

0

90

 

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học

PHIS282

4

2

20

0

10

0

60

 

9

Văn hoá học

PHIS283

4

3

30

0

15

0

90

 

10

Triết học môi trường

PHIS383254

4

3

30

0

15

0

60

 

11

Tác phẩm kinh điển triết học Mác – Lênin

PHIS331

5

4

50

0

10

0

70

 

12

Lịch sử Phép biện chứng

PHIS364

5

3

30

0

15

0

90

 

13

Triết học của các khoa học

PHIS 333

5

4

45

0

15

0

90

 

14

Chuyên đề Chủ nghĩa duy vật biện chứng

PHIS351334

6

3

30

0

15

0

90

 

15

Chuyển đề Chủ nghĩa duy vật lịch sử

PHIS352351

6

3

36

0

9

0

90

 

16

Tiếng Anh chuyên ngành

PHILPHIS

211361

7

2

15

10

0

0

60

ENGL 201

IV.2

Các môn học tự chọn

 

 

9/24

 

 

 

 

 

 

1

Chính trị học

PHIS372235

6

3

35

10

0

0

60

 

2

Triết học tôn giáo

PHIS371

7

3

36

0

9

0

90

 

3

Những vấn đề triết học của thời đại ngày nay

PHIS374354

7

3

35

0

10

0

60

 

4

Triết học văn hoá

PHIS355

7

3

30

0

15

0

90

 

5

So sánh triết học Đông – Tây

PHIS356

7

3

35

0

10

0

90

 

6

Tư tưởng biện chứng trong bộ Tư bản

PHIS357

7

3

36

0

9

0

90

 

7

Dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay

PHIS375

7

3

32

0

13

0

90

 

8

Triết học lịch sử

PHIS378359

7

3

40

0

5

0

60

 

IV.3

Thực tế chuyên môn ngành

 

7

1

 

 

 

 

 

 

IV.4

Khoá luận hoặc tương đương

V. Khoá luận hoặc tương đương: 6 tín chỉ

8

6

 

 

 

 

 

 

1

Khoá luận

PHIS451

8

6

 

 

 

 

 

 

2.1

Chuyên đề tốt nghiệp 1:  (Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác – Lênin)

PHIS452

8

2

23

0

7

0

60

 

32.2

Chuyên đề tốt nghiệp 2 (: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam)

PHIS453

8

2

23

0

7

0

60

 

42.3

Chuyên đề tốt nghiệp 3:  (Lịch sử triết học)

PHIS454

8

2

26

0

4

0

60

 

                                               

 

 

Post by: quangcntt
04-03-2019