Thông tin tuyển sinh năm 2024

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN


15-02-2024
Điều 72 Luật Giáo dục quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS/THPT là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT. Theo đó, sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS/THPT.

Tổng thời lượng chương trình: 34 tín chỉ (TC). 01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành. Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ và đạt các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.

Chi tiết về Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT, xem tại đây.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn         

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn       

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn       

- Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue

Post by: Trinh Tran Ba
15-02-2024