03/09/2019
Thông báo Xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo xét tuyển đại học hệ chính qui bổ sung đợt 1 năm 2019...
Read more
09/08/2019
Kế hoạch xác nhận nhập học và nộp Hồ sơ nhập học của tân sinh viên K69 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Kế hoạch xác nhận nhập học và nộp Hồ sơ nhập học như sau:
Read more
21/07/2019
THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Căn cứ Thông báo số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông...
Read more
11/07/2019
Thông báo Điểm xét tuyển thẳng đại học năm 2019 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học năm 2019 của...
Read more
28/06/2019
Thông báo: Kế hoạch thi các môn năng khiếu - kỳ tuyển sinh năm 2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:
Read more
15/05/2019
TỔ CHỨC THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU – TUYỂN SINH 2019
Đối với các phương thức tuyển sinh 3 và 4
Read more
15/05/2019
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Có 3 đối tượng xét tuyển thẳng như sau:
Read more