Kế hoạch xác nhận nhập học và nộp Hồ sơ nhập học của tân sinh viên K69 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


09-08-2019
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Kế hoạch xác nhận nhập học và nộp Hồ sơ nhập học như sau:

1. Kế hoạch xác nhận nhập học: 

   Các thí sinh trúng tuyển đại học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội diện xét điểm thi THPTQG năm 2019 phải Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 về trường ĐHSPHN để xác nhận nhập học. Có thể chọn một trong hai phương thức sau:

*. Nộp trực tiếp tại trường và nhận Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển:

   - Thời gian: từ 08h00 ngày 12/08/2019 đến 17h00 ngày 15/08/2019 (trong giờ Hành chính). 

   - Địa điểm: Hội trường 11-10, trường ĐHSPHN - 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

*Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện: Gửi trước 17h00 ngày 15/08/2019 (Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển trường sẽ phát vào ngày nộp hồ sơ nhập học)

  + Hồ sơ gửi về địa chỉ: P 203-Phòng Đào Tạo, Nhà Hành chính Hiệu Bộ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội-136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Sau thời gian trên, các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 có nghĩa là từ chối nhập học. Nhà trường sẽ xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển của trường.

2. Kế hoạch nộp Hồ sơ nhập học:

Các thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xác nhận nhập học, đến trường ĐHSPHN để nộp hồ sơ nhập học:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 16/08/2019 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Hội trường 11-10,  trường ĐHSPHN - 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. (Nộp theo khoa)

- Thủ tục nhập học (xem tại đây)

3. Đối với các thí sinh trúng tuyển diện XTT và thi TS riêng đã nộp hồ sơ nhập học:

  - Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 15/08/2019 đến Hội trường 11-10 để nhận Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển .

  - Ngày 16/08/2019 đến Hội trường 11-10 để nộp bổ sung các hồ sơ còn thiếu (theo Thủ tục nhập học ở trên)

Chú ý

  • Sinh viên bắt đầu học tập từ ngày 19/08/2019

 

Post by: SuperUser Account
09-08-2019