GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Mã ngành: 905)


08-03-2019

1. Kiến thức.

· Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ có nhu cầu đặc biệt; nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt theo mục tiêu của giáo dục đặc biệt; có những kiến thức về can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trước tuổi học và hiểu biết sâu một trong các lĩnh vực đặc thù của ngành học (giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ...).

· Sử dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

· Sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

2. Kỹ năng.

Có khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường chuyên biệt và hoà nhập; có kỹ năng quan sát, phát hiện và chẩn đoán kịp thời những bất thường về tâm sinh lý, bệnh lý, thể lực của trẻ; có kỹ năng sử dụng các phương thức giao tiếp đặc thù trong giáo dục đặc biệt; có kỹ năng nhận biết, tổ chức nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục đặc biệt; có kỹ năng quản lý, hỗ trợ các chương trình giáo dục hoà nhập tại các cơ sở giáo dục địa phương.

3. Thái độ.

· Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà tr­ường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nư­ớc, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh; yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của ng­ười giáo viên.

· Có thái độ đúng đắn và tích cực đối với người có nhu cầu đặc biệt nói chung và trẻ có nhu cầu đặc biệt nói riêng.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

· Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành thành thạo để tổ chức, chăm sóc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt bậc học mầm non và phổ thông (chuyên biệt và hoà nhập);

· Có khả năng tư vấn, giúp đỡ phụ huynh, giáo viên ở các bậc học trong chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học Giáo dục đặc biệt tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục đặc biệt.

· Có khả năng tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động có liên quan tới trẻ có nhu cầu đặc biệt tại các bộ, ban ngành.

· Có khả năng học tập nâng cao, chuyên sâu hoặc mở rộng sang các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và các lĩnh vực lân cận.

Post by: admin admin
08-03-2019