Thông tin tuyển sinh 2023

Các phương thức xét tuyển thẳng tuyển sinh đại học năm 2023


27-03-2023
Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-ĐHSPHN ngày 12/01/ 2023), nhà trường quy định các diện xét tuyển thẳng như sau.

I. Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng thí sinh được quy định tại Khoản 1, 2, Điều 8 (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đằng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ GDĐT), gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 1 (XTT1). Thí sinh phải nộp hồ sơ về Trường theo Thông báo số 374/TB-ĐHSPHN ngày 20/3/2023 của Trường ĐHSP Hà Nội.

II. Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức cho thí sinh tự chọn đăng kí viết bài luận (chủ đề, hình thức, thời gian thu bài luận xem TẠI ĐÂY) và ưu tiên cộng điểm hoặc phỏng vấn xét tuyển thẳng nếu thí sinh có bài luận được đánh giá tốt.

III. Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hai phương thức sau:

1a. Phương thức tuyển sinh 2 (PT2): Xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi; học sinh các trường THPT chuyên, học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế, gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 2 (XTT2).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt, có học lực Giỏi cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:

a.1. Thí sinh là học sinh thuộc đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

a.2. Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố/trường đại học ở bậc THPT.

a.3. Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

a.4. Thí sinh là học sinh các trường THPT khác đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế: IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC; DELF hoặc TCF; HSK và HSKK; chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS (thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2023).

- Nguyên tắc xét tuyển:

   + Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ a.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến a.2, a.3, a.4 cho đến hết chỉ tiêu.

   + Đối với thí sinh đáp ứng điều kiện từ a.2 đến a.4, xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp môn học ở bậc THPT theo quy định của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành).

1b. Phương thức tuyển sinh 2 (PT2) đối với các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất: Xét tuyển thẳng diện XTT2 các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp tại các trường năng khiếu Nghệ thuật năm 2023 có hạnh kiểm tất cả 06 học kỳ đạt loại Khá trở lên, có điểm trung bình chung đạt từ loại Khá trở lên cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:

b.1. Thí sinh đáp ứng mục c, d của khoản 5 Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GDĐT thì được xét tuyển thẳng vào các ngành tương ứng Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất của Trường ĐHSP Hà Nội.

b.2. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp loại Giỏi trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại các trường năng khiếu nghệ thuật hoặc các thí sinh đạt các giải thi năng khiếu cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thì được xét tuyển thẳng vào các ngành tương ứng: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật của Trường ĐHSP Hà Nội; Thí sinh là vận động viên cấp 1 được Tổng cục thể dục thể thao công nhận thì được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục thể chất của Trường ĐHSP Hà Nội.

Thời gian được tính để hưởng ưu tiên xét tuyển thẳng là không quá 4 năm tính đến ngày xét tuyển vào trường. 

Nguyên tắc xét tuyển:

   + Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ b.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét đến b.2 cho đến hết chỉ tiêu.

   + Đối với thí sinh đáp ứng điều kiện từ b.1 đến b.2, xét theo giải thưởng từ cao xuống thấp hơn, nếu số thí sinh đạt cùng điều kiện vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp đến tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn Toán và Ngữ văn.

2. Phương thức tuyển sinh 3 (PT3):

Xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT, gọi tắt là diện xét tuyển thẳng 3 (XTT3).

- Điều kiện đăng ký xét tuyển:

   + Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại Tốt và học lực 3 năm đạt từ Giỏi trở lên.

   Riêng đối với ngành Sư phạm Tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp thì điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi; đối với ngành Sư phạm Công nghệ, điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi;

   + Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm): Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt từ Khá trở lên và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ Khá trở lên.

- Nguyên tắc xét tuyển:

   + Xét tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành).

   + Trước hết xét các thí sinh thuộc diện XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh diện XTT3 (nếu còn chỉ tiêu).

3. Đăng ký xét tuyển

- Đăng ký XTT2, XTT3, viết bài luận trên Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội. Các hồ sơ theo quy định phải được scan và đính kèm đầy đủ khi đăng ký.

Lưu ý: Thí sinh không phải gửi hồ sơ bản cứng về Trường ĐHSP Hà Nội. Trường sẽ kiểm tra với hồ sơ gốc khi thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học.

- Dự kiến thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 19/05 đến ngày 12/06/2023.

- Lệ phí: 20.000đ/01 hồ sơ xét tuyển.

- Hình thức nộp tiền: Nộp tiền trực tuyến theo hướng dẫn khi đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội.

Lưu ý: Lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào. 

- Dự kiến công bố kết quả xét tuyển trước ngày 25/06/2023 trên website http://tuyensinh.hnue.edu.vn.  

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2023:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn     

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn     

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn     

- Nhóm riêng SV K73 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k73hnue

Post by: Nguyen Van Nghiep
27-03-2023

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm