Thông tin tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
29/02/2024 08:19:02 Nguyen Van Nghiep 0 2490
Phương thức 5 (PT5) là một trong 05 phương thức tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà...
QUY ĐỊNH VỀ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
16/02/2024 09:11:13 Trinh Tran Ba 0 1499
Điều 18 Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày...
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN
16/02/2024 09:10:54 Trinh Tran Ba 0 1046
Điều 72 Luật Giáo dục quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS/THPT là có bằng cử...
KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
28/02/2024 07:54:42 Nguyen Van Nghiep 0 13596
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng...
ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
04/02/2024 08:39:50 Trinh Tran Ba 0 15504
Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường ĐHSP Hà Nội:
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC VÀ THEO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
29/01/2024 10:16:10 Nguyen Van Nghiep 0 3096
Ngày 06/6/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Thông tư số...
CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
28/02/2024 08:47:23 Nguyen Van Nghiep 0 30723
Ngày 27/02/2024 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 247/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh...