Thông tin tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN DIỆN XTT1
24/07/2024 10:06:41 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 44
Kể cả khi đã nhận thông báo ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN diện xét tuyển thẳng XTT1 khi tra cứu trên...
THÔNG BÁO ĐIỂM SÀN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO PT1: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
19/07/2024 10:57:13 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 10461
Căn cứ Quyết định của Bộ GD&ĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm...
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM
19/07/2024 10:38:41 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 104757
Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐHSP Hà Nội được hưởng trợ cấp (nếu đăng ký...
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 5 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC MẦM NON – SƯ PHẠM TIẾNG ANH
09/07/2024 10:33:03 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 14028
Ngày 09/7/2024, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điểm...
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU – PHƯƠNG THỨC 4
09/07/2024 10:20:27 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 13451
Ngày 09/7/2024, Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội họp xét điểm chuẩn đủ điều kiện trúng...
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GDĐT: YÊU CẦU BẮT BUỘC, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI
22/07/2024 11:42:09 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 1716
Kể cả khi đã “Đủ điều kiện trúng tuyển” vào Trường ĐHSP Hà Nội theo các phương thức xét tuyển sớm...
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG DIỆN XTT1, XTT2, XTT3 NĂM 2024
09/07/2024 05:18:16 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 22584
Ngày 24/06/2024, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điều...
CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
11/07/2024 02:32:23 Nguyen Van Nghiep 0 152143
Ngày 26/6/2024 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 897/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh...
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – PHƯƠNG THỨC 5
09/07/2024 10:03:54 Nguyen Van Nghiep 0 23250
Ngày 24/6/2024, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điểm...
Thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh đại học năm 2024
25/06/2024 10:31:35 Nguyen Van Nghiep 0 20298
Trường ĐHSP Hà Nội thông báo kết quả đánh giá bài luận tuyển sinh năm 2024 và kết quả xét tuyển...

Thông báo tuyển sinh năm 2024

Tuyển sinh 2024

Xem thêm