Thông tin tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023
19/01/2023 11:30:33 Nguyen Van Nghiep 0 4357
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng...
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
19/01/2023 12:09:14 Nguyen Van Nghiep 0 5459