Thông tin tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Thông báo nhập học đối với sinh viên mới Khóa 73
05/09/2023 08:35:13 Trinh Tran Ba 0 40011
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về việc nhập học của sinh...
Hướng dẫn xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT
24/08/2023 01:24:12 Nguyen Van Nghiep 0 13081
Để chính thức trở thành sinh viên mới khóa 73 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh trúng tuyển cần xác...
Thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
23/08/2023 09:09:11 Nguyen Van Nghiep 0 135415
Ngày 22/8/2023, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội xác định...
Thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo PT1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
22/07/2023 03:14:22 Nguyen Van Nghiep 0 27389
Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc xác định ngưỡng...
Lưu ý khi đăng ký NVXT theo PT1: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
24/07/2023 08:57:03 Trinh Tran Ba 0 15140
Nếu không đăng kí hoặc không đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm (PT2-3,...
Lưu ý đối với thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN PT 2, 3, 4, 5 khi đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT
21/07/2023 05:44:36 Trinh Tran Ba 0 10051
Thông qua Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ: https://ts2023.hnue.edu.vn/, Trường đã...
Lưu ý đối với thí sinh XTT1 khi đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT
21/07/2023 10:55:50 Trinh Tran Ba 0 8841
Nếu đã nhận thông báo ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN diện xét tuyển thẳng XTT1 khi tra cứu trên Cổng...
Kết quả xét tuyển dựa trên điểm thi năng khiếu – Phương thức 4
08/07/2023 10:14:31 Trinh Tran Ba 0 7666
Ngày 07/7/2023, Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHSP Hà Nội họp xét điểm chuẩn đủ điều kiện trúng...
Lưu ý khi đăng ký NVXT trên Hệ thống của Bộ GDĐT
25/07/2023 04:57:38 Nguyen Van Nghiep 0 18820
Sau khi biết kết quả “Đủ điều kiện trúng tuyển” vào Trường ĐHSP Hà Nội theo các phương thức xét...
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 5 VÀO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC MẦM NON – SƯ PHẠM TIẾNG ANH
10/07/2024 08:57:32 Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh 0 6013
Ngày 07/7/2023, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Hà Nội đã phê duyệt điểm...

Thông báo tuyển sinh 2023

Tuyển sinh 2023

Xem thêm