09/06/2021
Thông báo về việc viết bài luận xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-ĐHSPHN ngày 31/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư...
Read more
19/04/2021
Các phương thức xét tuyển đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội
-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng được theo quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ...
Read more
Tokyo Olympics live stream