Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020

09/07/2020
Thông báo về việc viết bài luận xét tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1618/QĐ-ĐHSPHN ngày 03/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư...
Read more
05/07/2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh 2020
Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng tăng chỉ tiêu các ngành Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mở rộng các đối...
Read more
17/06/2020
ĐH Sư phạm Hà Nội mở rộng đối tượng xét tuyển
Trường mở rộng đối tượng xét tuyển, nâng cao tỷ lệ xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ trong kỳ tuyển sinh 2020.
Read more
01/06/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Sư pham kỹ thuật - Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Lê Huy Hoàng, Trưởng Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Giáo dục Mầm non - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các câu hỏi về tuyển sinh Khoa Giáo dục Mầm non
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Toán tin - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các câu hỏi về tuyển sinh Khoa Toán Tin
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn - Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Triết học - Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng Khoa Triết học giải đáp những câu hỏi của các bạn học sinh quan tâm đến Khoa Triết học.
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn (trong đó có Sư phạm Ngữ văn Chất lượng cao), Cử nhân văn học
Read more
18/05/2020
Tư vấn tuyển sinh 2020 Khoa Tiếng Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội
Khoa Tiếng Anh: Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Read more