NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

Tuyển sinh 2024

29/Feb
CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Phương thức 5 (PT5) là một trong 05 phương thức tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐHSP Hà...
29/02/2024 08:19:02 1978
Readmore
28/Feb
KỲ THI ĐỘC LẬP, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2024
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng...
28/02/2024 07:54:42 13015
Readmore
04/Feb
ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024
Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường ĐHSP Hà Nội:
04/02/2024 08:39:50 14871
Readmore
29/Jan
QUY ĐỊNH VỀ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC VÀ THEO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
Ngày 06/6/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Thông tư số...
29/01/2024 10:16:10 3025
Readmore
28/Feb
CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
Ngày 27/02/2024 Trường ĐHSP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 247/TB-ĐHSPHN về Thông tin tuyển sinh...
28/02/2024 08:47:23 29888
Readmore

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

40 ngành đào tạo và cơ hội việc làm

Xem thêm