Tuyển sinh 2019

"Cậu bé vàng" Hải Phòng được thưởng 500 triệu và chọn theo nghề giáo 24/07/2019 12:00 Nguyễn Thuận Hưng (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) sẽ chọn theo nghề giáo.
Cùng trực tuyến với Ban Tư vấn tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội 01/04/2019 12:00 Ban Tư vấn tuyển sinh trường ĐHSP Hà Nội cung cấp các thông tin về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh và các chương trình đào tạo của nhà trường trong chương trình tuyển sinh trực tuyến với hoc24h.vn.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

40 ngành đào tạo và cơ hội việc làm

Xem thêm

CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra

Xem thêm