Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh)


10-03-2019

Khoa Toán-Tin trường ĐHSP Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo với bề dày truyền thống hơn gần 70 năm đào tạo giáo viên, là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên và nghiên cứu Toán học của cả nước. Sứ mạng của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và cho xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến và hội nhập quốc tế.

Cơ hội việc làm của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán tiếng Anh hầu hết tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại một số trường Quốc tế cũng như các trường chuyên, trường chất lượng cao. Đây là hệ đào tạo được xã hội cũng như các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao và là hệ đào tạo đáp ứng nhu cầu rất lớn về việc làm tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream