Sư phạm Toán học


10-03-2019

Khoa Toán-Tin trường ĐHSP Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo với bề dày truyền thống hơn gần 70 năm đào tạo giáo viên, là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên và nghiên cứu Toán học của cả nước. Sứ mạng của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và cho xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến và hội nhập quốc tế.

Cơ hội việc làm của sinh viên

Sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội tuyển dụng giảng dạy các hệ chuyên, hệ đào tạo tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng Toán học. Nhiều sinh viên sau tốt nghiệp đã nhận được học bổng tiếp tục theo học lên bậc học thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước và nước ngoài. Hầu hết sinh viên đã tốt nghiệp hiện đang công tác tại bộ môn Toán của rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước hoặc đang là giáo viên chủ chốt tại các Sở Giáo dục cũng như các trường THPT chuyên của các tỉnh. 

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream