Sư phạm Tin học và Sư phạm Tin học dạy tin học bằng tiếng Anh


11-03-2019

Khoa Công nghệ thông tin cung cấp môi trường năng động, chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy hiện đại và được cập nhật thường xuyên. Sinh viên được học tập với các thầy cô là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, thực hành với các phòng máy tính đầy đủ và hiện đại, thực tập chuyên môn và giảng dạy tại các Trường phổ thông quốc lập uy tín tại Hà Nội và các tỉnh lân cận; được thực tập tại các trường Phổ thông quốc tế trên địa bàn Hà Nội.

Cơ hội việc làm của sinh viên

-        Giảng dạy môn Tin học tại các Trường phổ thông dân lập và các trường phổ thông quốc tế.

-        Giảng dạy và nghiên cứu về công nghệ thông tin tại các trường Đại học và Cao đẳng về Công nghệ thông tin.

-        Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính tại các Công ty công nghệ.

-        Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin.

-        Có thể theo học các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Post by: Tuyen Sinh
11-03-2019
Tokyo Olympics live stream