Sư phạm Ngữ văn


10-03-2019

Giảng dạy  môn Ngữ văn ở trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Giáo viên môn Tiếng Việt ở tiểu học.

Làm công tác nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hoá, giáo dục ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

 Làm cán bộ hành chính, cán bộ phụ trách văn hoá ở các Sở ban ngành, cơ quan đoàn thể xã hội cần sử dụng hoặc có liên quan.

 Làm biên tập viên nhà xuất bản, nhà báo làm việc tại các toà soạn hoặc cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream