Sư phạm Lịch sử


10-03-2019

 Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Là chương trình đào tạo với 135 tín chỉ, trang bị những kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức, tác phong để người học có các năng lực dạy học Lịch sử, dạy học liên môn, năng lực giáo dục, năng lực phát triển cộng đồng và phát triển bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Sau khi tốt nghiệp người học có nhiều cơ hội việc làm ở nhiều vị trí khác nhau: giảng dạy môn Lịch sử, tham gia các hoạt động giáo dục khác ở trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học; có thể làm công tác nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu hoặc làm cán bộ hành chính tại các cơ sở giáo dục; Thuyết minh viên bảo tàng; Hướng dẫn viên du lịch; Chuyên viên Ban tuyên giáo các cấp; Cán bộ Đoàn thanh niên… Đồng thời sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội tiếp tục học tập nâng cao trình độ để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Cử nhân Sư phạm Lịch sử chất lượng cao

Với 140 tín chỉ, ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng, trau dồi phẩm chất đạo đức để hình thành các năng lực cho người học như chương trình Cử nhân Sư phạm Lịch sử, chương trình Cử nhân Sư phạm Lịch sử chất lượng cao còn tập trung phát triển các năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực giáo dục và sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành. Do đó, tạo thêm cơ hội cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp khi được ưu tiên xét tuyển vào các trí việc làm như: cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu ở các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, các trường THPT chuyên, các trường THPT chất lượng cao, các trường phổ thông quốc tế.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream