Cử nhân Sư phạm Lịch sử


04-04-2019

1. phạm lịch sử

a) Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuẩn với 136 tín chỉ, trang bị những kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức, tác phong để người học có các năng lực dạy học Lịch sử, dạy học liên môn, năng lực giáo dục, năng lực phát triển cộng đồng và phát triển bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Sinh viên được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, hệ thống học liệu tại chỗ phong phú và tham gia nhiều câu lạc bộ như CLB sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB Nghệ thuật, CLB Nghiệp vụ sư phạm.

b) Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội việc làm rộng mở ở nhiều vị trí khác nhau:

- Giảng dạy môn Lịch sử, tham gia các hoạt động giáo dục khác ở trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Nghiên cứu Lịch sử và Giáo dục lịch sử ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

- Thuyết minh viên ở bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch, biên tập viên các nhà xuất bản, chuyên viên Ban tuyên giáo các cấp, cán bộ Đoàn thanh niên và cán bộ chuyển môn tại các cơ sở giáo dục, văn hóa, xã hội.

2. Sư phạm Lịch sử chất lượng cao

a) Chương trình đào tạo

Ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng, trau dồi phẩm chất đạo đức để hình thành các năng lực cho người học như chương trình chuẩn, Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử chất lượng cao chất lượng cao với 141 tín chỉ còn tập trung phát triển các năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực giáo dục và sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành. Do đó, tạo thêm cơ hội cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và nhiều cơ hội tiếp tục học tập nâng cao trình độ để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

b) Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội việc làm rộng mở ở nhiều vị trí khác nhau:

- Giảng dạy môn Lịch sử, tham gia các hoạt động giáo dục khác ở trường THCS, THPT công lập và tư thục có yếu tố quốc tế, các trường THPT chuyên, và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Nghiên cứu Lịch sử và Giáo dục lịch sử ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

- Thuyết minh viên ở bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch, biên tập viên các nhà xuất bản, chuyên viên Ban tuyên giáo các cấp, cán bộ Đoàn thanh niên và cán bộ chuyển môn tại các cơ sở giáo dục, văn hóa, xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://lichsu.hnue.edu.vn/  

Email:            khoa.lichsu@hnue.edu.vn

Hotline:         0906111099

Fanpage:       Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/Khoa-Lịch-sử-Trường-Đại-học-Sư-phạm-Hà-Nội-103085341277417)     

Post by: Tuyen Sinh
04-04-2019