Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng Tiếng Anh)


10-03-2019

Mục tiêu: Đào tạo giáo viên trình độ đại học có đầy đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, Cao đẳng và Đại học, đồng thời có đủ năng lực giao tiếp và giảng dạy môn Hóa bằng tiếng Anh ở các bậc học này.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Giáo viên dạy môn Hóa học ở trường Trung học phổ thông, đặc biệt là giáo viên dạy phổ thông ở các trường song ngữ, trường quốc tế; giảng viên; làm nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream