Cử nhân Sư phạm Địa lý


03-04-2019

1. Chương trình đào tạo

- Ở bậc Đại học, khoa Địa lý là cơ sở đào tạo giáo viên Địa lý có chất lượng lớn nhất cả nước với 2 hệ đào tạo là Cử nhân Sư phạm Địa lý và Cử nhân Sư phạm Địa lý Chất lượng cao. Ở bậc Sau Đại học, Khoa có 04 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (Địa lý tự nhiên; Địa lý học; Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý; Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lý) và 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ (Địa lý tự nhiên; Địa lý học; Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lý).

- Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng hiện đại, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường các năng lực khoa học Địa lý, năng lực Sư phạm, năng lực nghiên cứu về các lĩnh vực Khoa học giáo dục, Địa lý tự nhiên, Địa lý kinh tế - xã hội phục vụ dạy học Địa lý ở nhà trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; có sự kết nối liên tục giữa đào tạo Đại học và đào tạo Sau đại học.

- Nội dung đào tạo gắn lý thuyết với thực tiễn; người học được tham gia các hoạt động thực địa, thực tế chuyên môn về đo vẽ bản đồ và GPS, Địa lý tự nhiên tổng hợp, Địa lý kinh tế - xã hội tổng hợp trên các miền, các đới địa lý tự nhiên và các vùng kinh tế của cả nước.

2. Vị trí việc làm

- Giảng dạy Địa lý, đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở trường phổ thông; cán bộ giảng dạy khoa học Địa lý tại các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước.

- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học Trái Đất (viện Địa lý, viện Khoa học Khí tượng - Thủy văn và Biến đổi khí hậu, viện Điều tra Quy hoạch rừng, viện Địa lý nhân văn…).

- Đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học địa lý như: quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, dân số, phát triển nông thôn, đô thị hóa…

- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ theo nhiều chuyên ngành đào tạo như: Địa lý tự nhiên; Địa lý học; Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý; Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lý; Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường…) của các các trường Đại học Sư phạm, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà A1, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://geog.hnue.edu.vn/

Email:            nguyenlinh.geo@gmail.com

Hotline:         0946655536

Fanpage:       Khoa Địa Lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/geo.hnue/)

Post by: Tuyen Sinh
03-04-2019