Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


23-02-2021

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được ra đời trên cơ sở lịch sử 15 năm đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học. Là một trong những chiếc nôi đầu tiên của ngành Việt Nam học của Việt Nam, trong đó, đào tạo hướng dẫn viên du lịch có hiểu biết sâu sắc về địa lý, lịch sử, văn hóa Việt Nam là một trong những chuẩn đầu ra quan trọng của ngành đã tạo tiền đề thiết yếu cho việc tự tin mở ngành đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐHSP Hà Nội. Khoa Việt Nam học – đơn vị phụ trách hai mã ngành đào tạo Việt Nam học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐHSP Hà Nội luôn được các thế hệ sinh viên, học viên đánh giá là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, môi trường dạy học thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

- Sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ:

Được trang bị những kiến thức lý luận và thực tiễn về du lịch học, quản trị dịch vụ du lịch, quản trị lữ hành; các kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam; được học tiếng Anh chuyên ngành về quản trị dịch vụ du lịch và quản trị lữ hành; được rèn luyện kỹ năng giao tiếp - ứng xử, kỹ năng thuyết trình với một đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại. Trên cơ sở những kiến thức về Việt Nam - đất nước – con người, kết hợp với kiến thức về du lịch, lữ hành, về quản trị dịch vụ du lịch, quản trị dịch vụ lữ hành; cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐHSP Hà Nội sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành du lịch, những sứ giả kết nối các nền văn hóa đa dạng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với du khách thế giới.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Làm Hướng dẫn viên du lịch; Chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; Quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ; Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch; Nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu; Giảng viên ngành Du lịch; Hướng dẫn viên du lịch; Nghiên cứu viên trong các cơ quan về du lịch - văn hóa; Chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức du lịch - văn hóa, xã hội; Nhân viên quản trị và marketing du lịch…

Địa chỉ trang web khoa Việt Nam học: vns.hnue.edu.vn

Post by: quangcntt
23-02-2021
Tokyo Olympics live stream