Quản lý giáo dục


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Quản lý giáo dục sẽ:

Được học tập trong môi trường có uy tín và đi tiên phong trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, cán bộ lãnh đạo giáo dục các cấp tại Việt Nam với các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lí giáo dục; bồi dưỡng chuyên đề theo nhu cầu của người học để nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực quản lí đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới giáo dục. Được học tập với đội ngũ cán bộ giảng viên giàu tâm huyết, được đào tạo bài bản và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của chuyên ngành quản lí giáo dục và hội nhập quốc tế.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

chuyên viên quản lý hành chính GD trong các cơ quan QLGD  và các cơ sở đào tạo. Là chuyên viên quản lý hành chính GD trong các cơ sở GD thường xuyên; cơ sở GD cộng đồng; các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan QLGD của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức GD ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…

chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – GD trong các cơ quan, chính quyền các cấp và các tổ chức văn hóa - GD ở cộng đồng. Là cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về QLGD. Là giảng viên chuyên ngành QLGD trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ QLGD.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream