Cử nhân Giáo dục tiểu học


20-03-2019

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, nhằm đào tạo những giáo viên tiểu học có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục tiểu học; thích ứng được với những biến đổi và yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường định kì đổi mới chương trình đào tạo với các trọng tâm sau:

- Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; chuyển từ cách học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý đến các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học. Thông qua các học phần nghiệp vụ sư phạm, sinh viên được tìm hiểu và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với với nội dung, đối tượng người học; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Đổi mới căn bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên. Việc đánh giá chất lượng giáo dục phải bảo đảm trung thực, khách quan, góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách học và cách dạy. Phối hợp các phương pháp đánh giá, chú trọng hơn đánh giá quá trình, khuyến khích sinh viên biết tự đánh giá việc học.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục ở trường tiểu học. Sinh viên được khuyến khích rèn luyện năng lực tự học, tự cập nhật và áp dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn, qua đó phát triển năng lực cá nhân và tạo cơ sở để học tập suốt đời. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và có nhiều cơ hội học tập tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội.

Sinh viên được tham gia các CLB của Trường và Khoa liên quan đến các hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề. Hơn nữa, sinh viên còn được thực hành, thực tập sư phạm tại Trường tiểu học thực hành thuộc trường ĐHSP Hà Nội và tại các trường tiểu học công lập, tư thục chất lượng cao ở Hà Nội.

2. Vị trí việc làm

- Dạy học tại các trường tiểu học công lập và trường dân lập chất lượng cao.

- Giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đại học có ngành giáo dục tiểu học.

Tỉ lệ sinh viên ra trường làm đúng chuyên ngành: 100%.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://gdth.hnue.edu.vn/

Email:            k.gdth@hnue.edu.vn  

Hotline:         0964508848, 0981919299

Fanpage:       Khoa Giáo dục Tiểu học – HNUE

(https://www.facebook.com/khoagiaoductieuhoc/)

Post by: Tuyen Sinh
20-03-2019