Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh sẽ:

Được học theo chương trình đào tạo sinh viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tạo cho sinh viên có khả năng dạy tốt các môn học ở tiểu học, có khả năng dạy tốt các môn Tiếng Anh ở trường tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khả năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục ở trường tiểu học, có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của ngành trong những thập niên tới. Trong quá trình học sinh viên được thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại hệ thống các trường thực hành của khoa; có nhiều cơ hội được giao lưu học tập với một số trường đại học tiên tiến trên thế giới.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Dạy các môn học ở tiểu học trong chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dạy các môn học bằng Tiếng Anh trong các trường có yếu tố nước ngoài

(100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau khi ra trường)

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream