Giáo dục thể chất


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất sẽ:

Được học tập trong một môi trường tốt nhất về khoa học Giáo dục thể chất với cơ sở vật chất đầy đủ như sân vận động, nhà thi đấu, sân tập đa năng vào hàng đầu của các trường đại học. Môi trường học tập thân thiện, năng động, tích cực với nội dung và phương pháp hiện đại về lĩnh vực Giáo dục thể chất, những kiến thức cơ bản được cập nhật thường xuyên về khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có khả năng vận dụng những kiến thức về giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng; kiến thức nghiệp vụ sư phạm vào công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Có phẩm chất chính trị tốt, Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nghiên cứu, luôn hiểu đúng vai trò của Nhà giáo và đáp ứng các giá trị về nghề nghiệp.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp được các cơ sở sử dụng lao động đánh giá rất cao về năng lực giảng dạy, huấn luyện và quản lý TDTT.

   Sinh viên có thể làm việc được ở nhiều môi trường khác nhau như: Giảng dạy và quản lý tại các trường Phổ thông, Cao đẳng và Đại học; Huấn luyện viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở TDTT. Theo thống kê hàng năm trên 90% sinh viên ra trường có việc làm…

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream