Cử nhân Giáo dục mầm non


22-03-2019

1. Chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo hướng tới hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cốt lõi giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay.

- Chương trình đào tạo cập nhật với các phương pháp giáo dục tiên tiến trong GDMN trên thế giới và trong khu vực.

- Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên là các PGS, TS, chuyên gia hàng đầu về GDMN của Việt Nam.

- Chương trình có sự liên thông, giúp người học có cơ hội chuyển tiếp học sau đại học chuyên ngành GDMN tại trường ĐHSP Hà Nội.

- Các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên phong phú: học lý thuyết trên giảng đường; tham gia các hội thảo, seminar khoa học; học đàn, múa, hát tại các phòng chức năng hiện đại; thực hành trải nghiệm nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non tiên tiến của thành phố Hà Nội.

2. Vị trí việc làm

- Giáo viên có trình độ cao tại các cơ sở giáo dục mầm non.

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học có ngành giáo dục mầm non.

- Cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên viên giáo dục mầm non ở các phòng, sở giáo dục và đào tạo. Làm trong các tổ chức liên quan đến tư vấn, dịch vụ giáo dục mầm non.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Tầng 6 Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://gdmn.hnue.edu.vn/

Email:            k.gdmn@hnue.edu.vn

Hotline:         0826035826

Fanpage:       Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/khoaGDMNHNUE/)  

Post by: Tuyen Sinh
22-03-2019