Cử nhân Việt Nam học


03-03-2019

 

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo mở, bao quát, cập nhật giúp người học tìm hiểu các lĩnh vực như ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, địa lý Việt Nam; đặc biệt định hướng cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học. Bên cạnh các kiến thức sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam, chương trình cử nhân Việt Nam học còn trang bị cho người học những kĩ năng mềm (thuyết trình, giao tiếp, ứng xử,...) ứng dụng thiết thực trong các lĩnh vực: văn hoá, xã hội, du lịch, báo chí, phát thanh – truyền hình, văn thư – lưu trữ,… và các lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

Qua quá trình đào tạo cho thấy sức mạnh và tiềm năng của ngành Việt Nam học, có khả năng phát triển và đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của ngành giáo dục, nhu cầu của xã hội và yêu cầu hội nhập quốc tế.

2. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội việc làm rộng mở, cụ thể như sau:

– Làm việc tại các sở văn hoá – thông tin – thể thao và du lịch, thư viện, tòa soạn báo, đài phát thanh, truyền hình, viện bảo tàng, văn phòng các cơ quan, đoàn thể thuộc khối hành chính sự nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Nghiên cứu viên tại các viện văn học, ngôn ngữ, văn hoá, trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn trong và ngoài nước.

Làm việc tại các cơ quan, tổ chức giáo dục, văn hóa, xã hội ở trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy ở một số trường phổ thông quốc tế có môn Việt Nam học và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

– Học thêm các chứng chỉ nghề ngắn hạn để hoạt động trong các ngành gần như: Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại điểm, MC các chương trình, tổ chức sự kiện về văn hoá du lịch,…làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan ở Việt Nam và nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://vns.hnue.edu.vn/

Email:            k.vnh@hnue.edu.vn

Hotline:         0912598119 (TS. Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó trưởng khoa)

Fanpage:       Khoa Việt Nam học - Trường ĐHSP Hà Nội

(https://www.facebook.com/vnstrongtoi)

Post by: Tuyen Sinh
03-03-2019