Cử nhân văn học


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Văn học sẽ:

Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học và hiện đại. Được trang bị những kiến thức lý luận và thực tiễn về văn học từ cổ đại đến hiện đại, từ văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài...

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Làm công tác nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hoá, giáo dục ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu. Làm cán bộ hành chính, cán bộ phụ trách văn hoá ở các Sở ban ngành, cơ quan đoàn thể xã hội cần sử dụng hoặc có liên quan. Làm biên tập viên nhà xuất bản, nhà báo làm việc tại các toà soạn hoặc cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình...

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream