Cử nhân văn học


05-04-2019

1. Chương trình đào tạo

Ngành cử nhân Văn học phù hợp với các sinh viên có mong muốn trở thành các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn học, văn hóa – xã hội, làm các công việc liên quan đến thực hành, nghiên cứu văn học tại các sở, vụ, viện, cơ quan văn hóa – nghệ thuật, xuất bản, báo chí, truyển thông. Ngành học cung cấp những tri thức chuyên sâu về văn học và ngôn ngữ trong mối quan hệ với văn học, rèn luyện năng lực thực hành nghiên cứu văn học và hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, xuất bản, báo chí, truyền thông.

Bên cạnh việc học tập, sinh viên Khoa Ngữ văn còn có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động rèn luyện ngoại khoá do Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên và các câu lạc bộ sinh viên của Khoa tổ chức (tọa đàm với các chuyên gia, các nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa – xã hội, các hoạt động tham quan, thực tế, ngoại khóa về văn học, văn hóa, rèn luyện, thực hành nghề...). Các tổ chức Đoàn và thanh niên của Khoa Ngữ văn luôn là một trong những tổ chức năng động nhất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với rất nhiều những hoạt động, chuỗi chương trình và dự án. Đến với khoa Ngữ văn, các sinh viên sẽ không chỉ trau dồi tri thức, chuyên môn mà còn được trao cơ hội trở thành những người trẻ nhiệt huyết, sáng tạo và tiên phong trong các hoạt động truyền thông, văn hóa – xã hội.

2. Vị trí việc làm

- Làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học (giảng dạy văn học ở các bậc học; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lí hoạt động văn hóa, văn học).

- Có khả năng nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học dân tộc; có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài;

- Có thể tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại (phê bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại phục vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản; giới thiệu văn học đương đại Việt Nam ra nước ngoài).

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://nguvan.hnue.edu.vn/

Email:            k.nguvan@hnue.edu.vn  

Hotline:         0243.7547424, 0243.7549076, 0941110865

Fanpage:       Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/khoanguvandhsphn)

Post by: Tuyen Sinh
05-04-2019