Cử nhân Tâm lý học giáo dục


15-03-2019

 

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo theo hướng mở, hiện đại, cập nhật xu thế quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, với ba giá trị cốt lõi “Tôn trọng – Tự trọng – Thiện chí”.

Ngành Tâm lí học giáo dục trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hiện đại về tâm lý người, sự phát triển tâm lý và nhân cách; các kiến thức về dạy học và giáo dục, phương pháp dạy học, phương pháp nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý và khoa học Giáo dục; các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục; kỹ năng tổ chức nghiên cứu các vấn đề của Tâm lý học và Giáo dục học; kỹ năng vận dụng các thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học vào việc giải quyết các vấn đề của xã hội; kỹ năng tự học, tự hoàn thiện nhân cách.

Sinh viên được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm, có phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và có nhiều cơ hội học tiếp lên thạc sỹ, tiến sỹ ngành Tâm lý học, tâm lý học trường học, giáo dục học.

2. Vị trí việc làm

- Giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học và các chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học ở các học viện, các trường cao đẳng, đại học.

- Nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học, khoa học về sức khoẻ, khoa học tổ chức, quản lý nhân sự... ở các Viện nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học đào tạo nghề, giáo dục học đại học, giáo dục & phát triển cộng đồng.

- Cán bộ chuyên trách trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, lao động xã hội, trẻ em, thanh thiếu niên. Làm việc trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức cung ứng các dịch vụ giáo dục (giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống). Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, tham vấn, quản lý, quản trị nhân sự, hoạt động xã hội trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://psy.hnue.edu.vn/    

Email:            k.tamly@hnue.edu.vn    

Hotline:         0979192906, 0912863444

Fanpage:       Khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/tlghnue/)  

 

Post by: Tuyen Sinh
15-03-2019