Cử nhân Sư phạm Sinh học


09-04-2019

1.  Cử nhân Sư phạm Sinh học

a) Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Sinh học được xây dựng gồm 136 tín chỉ với 04 khối kiến thức: Khối kiến thức chung (25 TC); khối kiến thức đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (35 TC); khối kiến thức chung của nhóm ngành (10 TC); khối kiến thức khoa học ngành Sinh học (66 TC).

Chương trình đào tạo kết hợp hài hoà giữa đào tạo khoa học cơ bản với khoa học giáo dục; vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng của giáo dục đại học, trong đó người học chủ động, sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học; vừa đảm bảo yêu cầu của đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để dạy học ở các trường phổ thông sau khi ra trường.

b) Vị trí việc làm

- Giáo viên dạy môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên và môn Công nghệ (phần Kĩ thuật nông nghiệp) ở trường phổ thông.

- Giảng viên dạy Sinh học tại các trường đại học, cao đẳng.

- Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kĩ thuật tại các phòng thí nghiệm sinh học, các trạm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất về sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường, các trung tâm xét nghiệm.

- Học tiếp để nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ sinh học, tiến sĩ giáo dục học.

2. Cử nhân Sư phạm Sinh học chất lượng cao

a) Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm Sinh học gồm 141 tín chỉ với 4 khối kiến thức: Khối kiến thức chung (25 TC); khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm (35 TC); khối kiến thức chung của nhóm ngành (10 TC) và khối kiến thức chuyên ngành Sinh học (71 TC).

Chương trình đào tạo kết hợp hài hoà giữa đào tạo khoa học cơ bản với khoa học giáo dục nâng cao. Chương trình vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng của giáo dục đại học và đáp ứng với nhu cầu của xã hội về đội ngũ giáo viên chất lượng cao có năng lực sáng tạo và chuyên môn sâu.

b) Vị trí việc làm

- Giáo viên dạy môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên và môn Công nghệ (phần Kĩ thuật nông nghiệp) ở trường phổ thông chất lượng cao, trường chuyên.

- Giảng viên dạy Sinh học tại các trường đại học, cao đẳng.

- Cán bộ nghiên cứu, tư vấn ở các Trung tâm, tổ chức Quốc tế về giáo dục, sinh học, các trạm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất về sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường, các trung tâm xét nghiệm.

- Học tiếp để nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ sinh học, tiến sĩ giáo dục học.

3. Các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên trong và ngoài trường

Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, được đào tạo chuyên sâu từ nhiều nước trên thế giới. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu hiện đại. Nguồn học bổng đa dạng, hỗ trợ học tập và nghiên cứu. Thực tập tại các Trường phổ thông công lập có uy tín và các trường yếu tố Quốc tế. Có thể học chương trình đào tạo thứ hai từ năm thứ 2. Có cơ hội xét tuyển đầu vào hệ đào tạo Sau đại học dựa trên kết quả học tập đại học và kết quả nghiên cứu khoa học. Được tham gia nhiều chương trình trao đổi học tập ngắn hạn tại các trường ĐH, Viện nghiên cứu uy tín trên thế giới như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...Tham gia vào các Câu lạc bộ của sinh viên, các chương trình hoạt động của Liên chi đoàn, Hội sinh viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://bio.hnue.edu.vn

Email:            k.sinhhoc@hnue.edu.vn

Hotline:         0912.319.099

Fanpage:       Khoa Sinh học ĐHSPHN

(https://www.facebook.com/khoasinhhoc.3597789)

Post by: Tuyen Sinh
09-04-2019