Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật


28-03-2019

 

1. Chương trình đào tạo

Ngành Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định thực hiện công cuộc đổi mới đào tạo giáo viên chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và Chương trình môn Mỹ thuật 2018 nói riêng. Chương trình ngành Sư phạm Mỹ thuật cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương theo nhóm ngành, cung cấp khoa học cơ bản về Mỹ thuật, thực hành Mỹ thuật và lý luận dạy học Mỹ thuật cũng như lý luận chung về dạy học, nhằm đến định hướng giáo dục nghệ thuật nói riêng và giáo dục thẩm mỹ chung. Các học phần chuyên ngành thiết kế theo kiểu đồng tâm nên dễ dàng thống nhất với các bậc đào tạo hiện nay, đồng thời thể hiện rõ các yêu cầu cao dần theo bậc học và trình tự các môn học tiên quyết.

Với chương trình này, sinh viên có được nền tảng tri thức vững vàng, sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy Mỹ thuật tại các cơ sở đào tạo, khả năng thích ứng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực Mỹ thuật như: sáng tác, định hướng thẩm mỹ tạo hình... Các học phần tự chọn giúp sinh viên có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận những kiến thức đa chiều, có lợi cho chuyên môn và nghiệp vụ mà sinh viên quan tâm. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tuyên truyền, giáo dục nghệ thuật tạo hình nói chung và Mỹ thuật nói riêng, có khả năng đóng góp vào phong trào Mỹ thuật, có năng lực và có nhiều cơ hội tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn Mỹ thuật ở các bậc học cao hơn.

Khoa Nghệ thuật có đầy đủ phòng học chuyên ngành, chuyên biệt cho sư phạm Mỹ thuật như phòng học hình họa đúng tiêu chuẩn chuyên ngành, giá vẽ tiêu chuẩn, tượng mẫu và mẫu người thật theo các học phần; phòng học bố cục và sáng tác với đầy đủ tiện nghi từ giá, bảng, bàn đá (cho sơn mài, trang trí), bể nước cho sơn mài; xưởng in và thực hành với máy in tranh thủy lực, dàn phơi tranh tiêu chuẩn, các thiết bị phục vụ in tranh. Ngoài thư viện lớn của nhà trường, khoa có phòng đọc với các sách, tư liệu chuyên ngành phục vụ học tập và nghiên cứu, các tạp chí chuyên ngành thường kỳ đáp ứng việc cập nhật thông tin mới.

2. Vị trí việc làm

Chương trình GDPT 2018 đã đưa Âm nhạc, Mĩ thuật vào bậc học THPT. Cả nước với khoảng 3000 trường THPT, sẽ có hàng ngàn việc làm mới trong nay mai. Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật đáp ứng được vị trí công tác như sau:

- Dạy học bộ môn Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 12.

- Dạy học Mỹ thuật ở các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề liên quan.

- Thực hiện công tác nghiên cứu ở các vụ, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội cần sử dụng đến chuyên môn Mỹ thuật, giáo dục Mỹ thuật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://nghethuat.hnue.edu.vn/

Email:            k.nghethuat@hnue.edu.vn

Hotline:         0979336113, 0917826636

Fanpage:       Khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sư phạm HN

(https://www.facebook.com/khoanghethuatdhsphn)

 

Post by: Tuyen Sinh
28-03-2019