Cử nhân Sinh học


10-03-2019

- Sinh viên chuyên ngành Sinh học sẽ:

Được đào tạo trở thành những cử nhân Sinh học có năng lực vận dụng những kiến thức sinh học trong việc nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng). Có khả năng sử dụng thành thạo, linh hoạt các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị nghiên cứu  cơ bản và tiên tiến để triển khai hoạt động thực nghiệm sinh học áp dụng trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. Được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ nhà giáo gồm các giáo sư, tiến sĩ tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn uyên thâm. Được học tập và rèn luyện trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp với các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm sinh học, các trạm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất về sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

Cán bộ nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến Sinh học và môi trường.

Học tiếp để nhận bằng thạc sỹ và tiến sỹ sinh học, tiến sỹ giáo dục học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream