Cử nhân Giáo dục Quốc phòng và An ninh


26-03-2019

 

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) thực hiện trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học ngành GDQP&AN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuân thủ mô hình đào tạo cử nhân sư phạm và đáp ứng khung chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gồm các nội dung môn học chung và môn học chuyên ngành. Thời gian đào tạo là 04 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn.

Quá trình đào tạo luôn gắn lý luận với thực tiễn. Sinh viên được đi thực tế ở các đơn vị trong và ngoài quân đội nhằm bổ sung kiến thức toàn diện, trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên ngành GDQP&AN được ưu tiên ở Kí túc xá và hưởng chính sách ưu tiên của ngành sư phạm theo các quy định hiện hành.

2. Vị trí việc làm                                              

Thực trạng hiện nay giáo viên GDQP&AN trong các trường từ THPT đến đại học đang thiếu nhiều. Nhu cầu xã hội lớn nên phần lớn sinh viên ngành GDQP&AN sau khi tốt nghiệp đều có công việc ổn định, đảm đương nhiều vị trí như:

- Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các trung tâm giáo dục quốc phòng trên phạm vi cả nước.

- Cán bộ chuyên trách GDQP&AN ở các sở Giáo dục và Đào tạo và ở các cơ sở giáo dục, quản lý giáo dục từ trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, sinh viên có thể trở thành cán bộ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, công tác quân sự địa phương ở các cơ quan đoàn thể, xã hội; giữ các cương vị lãnh đạo của khoa, bộ môn, trung tâm GDQP&AN.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Email:            kgdqp.dhsphn@gmail.com  

Hotline:         0986469012

Fanpage:       Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/gdqp.dhsphn)

Post by: Tuyen Sinh
26-03-2019