Cử nhân Giáo dục mầm non - Sư phạm Tiếng Anh


21-03-2019

1. Chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh hướng tới hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cốt lõi giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, đặc biệt trong hệ thống các trường mầm non song ngữ, trường mầm non quốc tế, trường mầm non có yếu tố nước ngoài .

- Chương trình đào tạo cập nhật với các phương pháp giáo dục tiên tiến trong Giáo dục mần non (GDMN) trên thế giới và trong khu vực.

- Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên là các PGS, TS, chuyên gia hàng đầu về GDMN của Việt Nam và chuyên gia đến trường các trường đại học nước ngoài.

- Chương trình có sự liên thông, liên kết quốc tế và giúp người học có cơ hội học tập chuyển tiếp học sau đại học chuyên ngành GDMN tại trường ĐHSP Hà Nội.

- Các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên phong phú: học lý thuyết trên giảng đường; tham gia các hội thảo, seminar khoa học; học đàn, múa, hát tại các phòng chức năng hiện đại; thực hành trải nghiệm nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non tiên tiến, có yếu tố quốc tế tại Hà Nội.

2. Vị trí việc làm

- Giáo viên có trình độ cao tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục có yếu tố quốc tế. Có thể dạy học tiếng Anh cho trẻ mầm non.

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học có ngành giáo dục mầm non.

- Cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên viên giáo dục mầm non ở các phòng, sở giáo dục và đào tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Tầng 6 Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://gdmn.hnue.edu.vn/

Email:            k.gdmn@hnue.edu.vn

Hotline:         0826035826

Fanpage:       Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

(https://www.facebook.com/khoaGDMNHNUE/)  

Post by: Tuyen Sinh
21-03-2019