Cử nhân Giáo dục công dân


25-03-2019

1. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành Giáo dục công dân sẽ được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, tích cực với các nội dung dạy học hiện đại, cập nhật về các vấn đề kinh tế, đạo đức, pháp luật…phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Ngoài ra, còn có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, năng lực sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu.

2. Vị trí việc làm

- Giáo viên môn Giáo dục Công dân ở trường phổ thông.

- Giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học lý luận...giảng dạy và nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số bộ môn khoa học khác như chính trị học, pháp luật học, đạo đức học, mỹ học, tôn giáo học, lôgíc học,... tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan lý luận, tổ chức chính trị - xã hội.

- Chuyên viên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Có đủ năng lực và nhiều cơ hội để học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:          Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội

Website:        http://fpe.hnue.edu.vn

Email:            tuyensinhLLCT-GDCD@hnue.edu.vn

Hotline:         0985097468; 0983832528

Fanpage:       Tuyển sinh khoa Lí luận chính trị & Giáo dục công dân – ĐHSP Hà Nội

(www.facebook.com/Tuyển-sinh-Khoa-Lí-luận-chính-trịGiáo-dục-công-dân-Đại-học-Sư-phạm-Hà-Nội-508409376237320)

Post by: Tuyen Sinh
25-03-2019